UPL (Usines Peters-Lacroix) link
µ
....

Illustratie:
Pagina van een UPL-catalogus, 1952.
© KIK-IRPA, Brussel (X034299)