Lijst (zn. m./v.) link
Omlijsting die een schilderij, een spiegel, een paneel, etc. omsluit, doorgaans in hout* of in metaal (Néraudau, 1985, p. 73).
....

Illustratie:
Hoek van behangpapier (bijzonderheid), onbekende auteur.
Blokdruk op velijnpapier, 1870 ca.
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, fonds Everaerts-Fizenne.
© KIK-IRPA, Brussel (X005741)