kelkvormig ornament (zn. o.) link
Wijd uitlopend siermotief, in de vorm van een beker, een vaas* of een bol, waaruit vaak rankwerk*, gebladerte, acanthusbladeren* en voluten* ontspringen. Het kelkvormige ornament is doorgaans samengesteld uit acanthusbladeren, maar kan uiteenlopende vormen aannemen. Het is een belangrijk element in de constructie van de arabesk*, vermits het het fundament of de basis van rankwerk vormt: geplaatst op de constructieas dient het als vertrekpunt voor elk wijd uitlopend motief (Adeline, [1890], p. 137 ; Jacqué, 1995b, p. 137 ; Lespérance, 1999, p. 115).
....

Illustratie:
Fries van behangpapier met kelkvormige ornamenten (detail), catalogus UPL.
Mecanisch druk op papier, 1930.
Gent, Design Museum.
© KIK-IRPA, Brussel (X047332)