rolwerk (zn. o.) / krulversiering (zn. m. of v.) link
Ornament dat de vorm aanneemt van een spiraalvormig ineengedraaide materie of element. Vaak in combinatie met specifieke vorm van omlijsting van een cartouche*, met gekrulde uiteinden die tot voluten* of op de wijze van houtkrullen zijn gedraaid. Het rolwerk is eigen aan de kunst van de renaissance en kent een grote ontwikkeling onder impuls van maniëristische kunstenaars. Het rolwerk* van de omlijsting kan gecombineerd worden met grotesken* of andere motieven (Adeline, [1890], p. 179 ; Gruber & Arizzoli-Clémentel, 1994, p. 470 ; Wodon, 2008, p. 49).
....

Illustratie:
Behangpapier met vaas bekroond met rolwerken, manufactuur Everaerts-Fizenne.
Blokdruk op papier, 1870.
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
© Foto Geert Wisse, voor de KMKG.