net (zn. o.) / arcering (zn. v.) link
Motief of netwerk van lijnen dat wordt gevormd door het elkaar kruisen van schuine lijnen*, waardoor zich een opeenvolging van ruiten* aftekent. Synoniem voor traliewerk* (Néraudau, 1985, p. 414).
....

Illustratie:
Behangpapier met arceringen, manufactuur Evearets-Fizenne.
Blokdruk op papier, 1855 ca.
Brussel, Koninklijke Mosea voor Kunst en Geschiedenis.
© KIK-IRPA, Brussel (X035220)