gechantourneerd (bn.) link
Wordt gezegd van een verwrongen en complexe insnijding, in krommen en tegen-krommen, alsook van het ingewikkelde verloop van een sierlijst*, gevormd door nu eens uitstekende en dan weer inzwenkende krommen (Wodon, 2008, p. 43).
....

Illustratie:
Behangpapier met kruisvormige motieven in cartouches met gechantourneerde omtrekken, manufactuur Everaerts-Fizenne.
Blokdruk op papier, 1860 ca.
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
KIK-IRPA, Brussel (X035138)