loodrecht op (bn.) link
Een rechte hoek vormend met.
....

Illustratie:
Behangpapier met palmetten en rechstandige doorsneden, manufactuur Everaerts-Fizenne.
Blokdruk op papier, 1880 ca.
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
Foto Geert Wisse, voor de KMKG.