beschaving (zn. v.) link
Geheel van de aardrijkskundige en historische collectieve kenmerken van een volk.
....

Illustratie:
Behangpapier met vrouwelijke japanologe figuren, manufactuur Everaerts-Fizenne.
Blokdruk op papier, 1860-188 ca.
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
Foto Geert Wisse, voor de KMKG.