klimop (zn. o./m.) (Hedera helix) link
....

Illustratie:
Fries van behangpapier met klimopbladeren en onrealistische kleuren, manufactuur Everaerts-Fizenne.
Blokdruk op papier, 1850 ca.
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
KIK-IRPA, Brussel (X033829)