dier (zn. o.) link
Levend wezen, begiftigd met gevoeligheid en capaciteit aan zich gedragen en zonder behoren bij het plantenrijk en delfstoffenrijk.
....

Illustratie:
Behangpapier met exotische vogel, manufactuur Desfoss & Karth.
Mecanisch druk op papier, 1930 ca.
Franse productie, Parijs.
Gent, Design Museum.
KIK-IRPA, Brussel (X047617)