Chimaera (zn. v.) link
Fabelwezen uit de klassieke oudheid, met de kop van een leeuw, het lichaam van een geit en de staart van een draak. Er zijn meerdere varianten mogelijk. De naam werd uitgebreid naar fabelwezens die, zoals het monster, gekenmerkt worden door bizarre vormen (Jacqué, 1995b, p. 136).
....

Illustratie:
Behangpapier met kruisvormige motieven, alternerend met chimaeras, manufactuur Balin.
Mecanisch druk op papier, 1865-1890 ca.
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, fonds Everaerts-Fizenne.
© KIK-IRPA, Brussel (X035588)