lijn (zn. m. / v.) link
Doorlopende en langwerpige trek van verscheiden vorm (recht, curvelineair, bochtig, onderbroken, geknakt, gebroken, etc.) die in een bepaalde richting loopt (horizontaal, verticaal, schuin).
....

Illustratie:
Gelinieerd behangpapier, onbekende manufactuur.
Mecanisch druk op papier, 1956.
Brussel, Archief van modern architectuur.
KIK-IRPA, Brussel (X022493)