achtergrond (zn. m.) / contrefond (Franse term) link
....

Illustratie:
Staal van behangpapier met lelien op rode achtergrond, manufactuur Balin.
Blokdruk op papier, 1863-1898.
Bruxelles, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
KIK-IRPA, Brussel (X035521)