....

Illustratie:
Fries van Art novueau-behangpapier met jonge danseres, onbekende auteur.
Mecanisch druk op papier, 1900 ca.
Brussel, Faiderstraat, Roosenboom Huis.
KIK-IRPA, Brussel (X051865)