....

Illustratie:
Fries van behangpapier (detail), onbekende manufactuur.
Mecanische druk en sjabloon, 1910-1920 ca.
Brussel, Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium.
KIK-IRPA, Brussel (X013219)