....

Illustratie:
Behangpapier met arabesken (bijzonderheid), onbekende manufactuur.
Blokdruk op gevergeerd papier, 1775-1780 ca.
Afkomst Brussel, Laekenstraat, Htel Dewez.
KIK-IRPA, Brussel (Y007198)