....

Illustratie:
Galons van behangpapier met olijfvormige knoppen, manufactuur Everaerts-Fizenne.
Mecansisch druk op papier, 1860 ca. (?)
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
KIK-IRPA, Brussel (X035045)