....

Illustratie:
Fries van behangpapier met borden als rais-de-coeur (bijzonderheid), onbekende auteur.
Blokdruk op papier, 1810 ca.
Afkomst Brussel, Laekenstraat, Htel Dewez.
KIK-IRPA, Brussel (Y007191)