....

Illustratie:
Gemarmeerd behangpapier met decoratieven medaillons (detail) : borduur met rankwerken, onbekende manufactuur.
Blokdruk op papier, 1801-1825 ca.
Rixensart, Bilbioteek van het Kasteel.
KIK-IRPA, Brussel (KM13372)