....

Illustratie:
Behangpapier met vierkanten op punten met dakpansgwijze schikkingen, manufactuur Everaerts-Fizenne.
Blokdruk op papier, 1880 ca.
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
Foto Geert Wisse, voor de KMKG.