....

Illustratie:
Behangpapier nabootsend tegelwerk (twee verschillende bouwmaterialen), toegegeven aan UPL.
Mecanisch druk op papier, 1930-1940 ca. (?)
Brussel, Quai au Bois de Construction, privaat huis.
KIK-IRPA, Brussel (X030384)