....

Illustratie:
Behangpapier met eikbladeren, onbekende auteur.
Blokdruk op papier, einde XVIIIde - begin van de XIXde eeuw ca.
Brussel, Timmerhoutkaai, Hanzehuis.
KIK-IRPA, Brussel (X033866)