....

Illustratie:
behangpapier met bloemenmotief (detail), onbekende manufactuur.
Blokdruk op papier, 1891-1910.
Afkomst Brussel, Laekenstraat, Htel Dewez.
KIK-IRPA, Brussel (X013187)