....

Illustratie:
Behangpapier met denappelen (detail), tekening Victor Servranckx.
Verf op papier, 1917-1925.
Gent, Design Museum.
KIK-IRPA, Brussel (X031239)