....

Illustratie:
Relif behangpapier met rankwerken (detail), manufactuur Paul Balin.
Druk met schroefpers op papier zonder einde, 1863-1898 ca.
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
KIK-IRPA, Brussel (X035507)