....

Illustratie:
Behangpapier met architecuraal motief, onbekende auteur.
Mecanisch druk op papier, 1930-1960 ca. (?)
Afkomst Etterbeek, Hap Huis.
KIK-IRPA, Brussel (X019875)