....

Illustratie:
Behangpapier nabootsend marmer als onderbouw, onbekende auteur.
Blokdruk op papier, einde van de 18de eeuw.
Brussel, Koningsstraat, Htel Errera.
KIK-IRPA, Brussel (X009873)