....

Illustratie:
Cordonlijst van behangpapier op schouwpenant, UPL.
Blokdruk op papier, 1910-1920.
Afkomst Brussel, Sint-Christophe straat, oude firma Absalon.
KIK-IRPA, Bruxelles (X048656)