....

Illustratie:
Behangpapier met hanekammen, UPL.
Mecanisch druk op papier, 1925-1930 ca.
Brussel, "Den Engel", huis van den Eikstraat.
KIK-IRPA, Brussel (X044528)