....

Illustratie:
Fabricatie van vellen in het fabriek Vaquerel (Frankrijk), einde van de XIXde eeuw.
Uit het boek van M. Vachon, Les arts et les Industries du papier en France 1871-1894, Parijs, Librairies-Imprimeries runies, 1894.