....

Illustratie:
Wandbetimmering van behangpapier met licht reliëf, Wiener Sezession stijl, onbekende auteur.
Mecanische druk op papier, 1910 ca.
Brussel, Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium.
© KIK-IRPA, Brussel (X013201)