....

Illustratie:
Lambrisering met palmetten-decor (bijzonderheid).
Lincrusta, einde 19de-20ste eeuw.
Afkomst Brussel, Den Engel, huis van den Eikstraat.
KIK-IRPA, Brussel (X044526)