....

Illustratie:
Behangpapier met rocaille-motief, manufactuur Everaerts-Fizenne.
Blokdruk op papier, 1855.
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
KIK-IRPA, Brussel (X033893)