....

Illustratie:
Behangpapier met rozet, manfuactuur Everaerts-Fizenne.
Blokdruk op papier, 1860 ca.
Brussel, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis.
KIK-IRPA, Brussel (X035015)