....

Illustratie:
Voorbereiding van het karmijn, Fabriek Lebranc (Frankrijk), einde van de XIXde eeuw.
Uit het boek van M. Vachon, "Les Arts et les Industries du papier en France, 1871-1894", Parijs, Librairies-Imprimeries runies, 1894, p. 32.