02. Grondstoffen (zn. mv.) link
Het hoofdstuk van de grondstoffen neemt al de componenten van behangpapier in aanmerking, van het papier* zelf - productie ervan incluis - tot de vulstoffen*, pigmenten* en bindmiddelen* die aan de basis lagen van de decoratie. De toepassingstechnieken van deze decoratievormen worden in het hoofdstuk 'Druktechnieken' toegelicht. Een definitie bepaalt eerst de substantie en haar eigenschappen (kleur*, aanblik, reactiviteit). Daarop volgen de historiek en de specifieke eigenschappen. Ten slotte zijn er de bibliografie en de illustratie. Een asterisk betekent dat de term wordt gedefinieerd in het glossarium. Zelfs als de asterisk bij een meervoud staat, dient het woord steeds in het enkelvoud te worden opgezocht.
....